Gronden van Verlening

De Erasmusprijs 1986 wordt toegekend aan Václav Havel

omdat hij uitgaat van de oude Europese gedachte van de individualiteit van ieder mens en op grond hiervan zich verzet tegen elke bedreiging van een humane cultuur;

omdat hij van mening is dat ieder mens zelf zijn verantwoordelijkheid moet nemen en tot keuzes moet komen;

omdat hij altijd trouw is gebleven aan zijn eigen geweten en daarom met grote moed zijn stem verheft tegen de gevaren waaraan de vrijheid is blootgesteld;

omdat hij zich sterk maakt voor de gedachte dat ware vrede tussen landen slechts dan bereikt kan worden als ook iedere individuele burger in die landen in vrijheid en rechtvaardigheid kan leven;

omdat tenslotte hij door zijn ideeën laat blijken dat de cultuur van zijn land wortelt in een eeuwenoude Europese traditie die niet verloren mag gaan.