Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur een Praemium Erasmianum toe te kennen aan het Archivo General de Indias.

De Erasmusprijs wordt aan het Archivo General de Indias toegekend

 • omdat het archief de belangrijkste neutrale instelling is voor de bestudering van de meer dan drie eeuwen durende koloniale betrekkingen tussen Europa, Spaans-Amerika en de Philippijnen;
   
 • omdat het een essentiële rol speelt in de reconstructie van het verleden met betrekking tot de relatie tussen Europa en Amerika;
   
 • omdat het archief inzicht verschaft in de beeldvorming over Amerika en de invloed van de Amerika’s op Europa en daardoor in hoge mate bijdraagt aan de kennis van Europeanen over zichzelf;
   
 • omdat het een wezenlijke rol speelt in de uitwisseling van intellectueel gedachtengoed tussen Europeanen en Amerikanen;
   
 • omdat tenslotte het archief niet alleen actief is op het terrein van tentoonstellingen, inventarisatie en bronnenpublicatie, maar thans door een computer- en beeldplaatproject de collectie beter toegankelijk maakt en aldus een voorbeeld is voor andere instellingen.