Gronden van Verlening

Majesteiten, Koninklijke Hoogheid, Excellenties, dames en heren,

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt: ‘In het kader van de culturele tradities van Europa in het algemeen en de ideeën van Erasmus in het bijzonder is het doel van de Stichting het versterken van de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en niet dogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert dit doel te bereiken door prijzen toe te kennen en door evenementen te organiseren die de aandacht vestigen op het werk en de visie van de laureaten. Er wordt een geldprijs uitgereikt onder de naam “Erasmusprijs”.

In overeenstemming met artikel 2 heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs 2022 toe te kennen aan de Israëlische schrijver David Grossman. Hij ontvangt deze prijs op de volgende gronden:

Het thema van de prijs van dit jaar is ‘verbinders in een verdeelde wereld.’ In de wereld van de literatuur belichaamt niemand dit thema duidelijker dan Grossman. In zijn werk probeert hij mensen van binnenuit te begrijpen, de ander met liefde te bezien en de grenzen van oorlog en geschiedenis te overstijgen.

In een wereld die wordt beheerst door ernstige spanningen, waarin we vaak niet lijken te weten hoe we ons tot elkaar moeten verhouden, brengt Grossman met zijn buitengewone vertelkunst de onbekende, gevreesde ‘ander’ dichterbij en transformeert hij strijd, pijn en leed tot iets wat troost kan bieden. In zijn vele romans en essays toont Grossman zijn unieke talent voor het verbinden van een verdeelde wereld.

De jury omschrijft zijn oeuvre als een monument voor de kracht van de verbeelding, die een gids vormt voor het mens-zijn.

Hij geeft blijk van een buitengewone moed bij het behandelen van ongemakkelijke politieke onderwerpen en thema’s zoals vriendschap, leven met het verleden en alles wat de generaties met elkaar verbindt. Of hij nu schrijft over conflicten of over het verlies van menselijkheid, hoop, rouw of geweld, hij overstijgt altijd het persoonlijke en onthult zo de universele menselijke strijd.

Grossman is net als Erasmus een ware humanist: hij laat ons de mens zien, naakt en feilbaar, even goddelijk als monsterlijk. Zijn werk verandert de lezer en de compassie waarmee hij zijn personages portretteert is een bron van inspiratie voor ons allen.