Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende het versterken van de positie van de geestes- en maatschappijwetenschappen en de kunsten en het bevorderen van haar maatschappelijke erkenning, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur de Erasmusprijs 2000 toe te kennen aan Hans van Manen en, in zijn persoon, aan de Dans in Nederland.

Met de Dans in Nederland wordt gedoeld op een brede groep van beroepsbeoefenaren in de wereld van de dans: de grote en de kleine gezelschappen, de dansers en de choreografen en al diegenen die door hun werk bijdragen aan de dans als professionele podiumkunst. Door de organisatie van het dansbestel en door het hoge professionalisme van de beroepsbeoefenaren in de dans, behoort de danskunst in Nederland internationaal tot het hoogste niveau.

De Erasmusprijs 2000 wordt toegekend op de volgende gronden:

  • Door creativiteit, de vrijheid te experimenteren, en het vermogen vernieuwing te verwezenlijken, hebben choreografen als Rudi van Dantzig, Toer van Schayk, Jirí Kylián en Hans van Manen de danskunst in Nederland dramatische diepgang gegeven en eigenzinnigheid. Hiermee hebben zij deze kunst, in al zijn verscheidenheid, wereldberoemd gemaakt.
  • Door de verschillende repertoirekeuze van de grote en de kleine dansgezelschappen, is er in Nederland een brede voorziening voor de dans gecreëerd, die een groot publiek heeft weten te verwerven.
  • Hans van Manen heeft vanaf het midden van de jaren vijftig een belangrijke rol gespeeld in de artistieke ontwikkeling van de twee grote dansgezelschappen. Zijn werk getuigt van een grote oorspronkelijkheid, eenvoud van formule en een indringende emotionele en artistieke zeggingskracht.
  • Hans van Manen heeft door zijn werk en persoonlijk optreden een grote stimulans gegeven aan een jonge generatie van dansers en choreografen. Zijn werk heeft een emanciperende werking gehad op de dans als professionele podiumkunst.
  • De choreografieën van Van Manen worden over de gehele wereld uitgevoerd en bewonderd; de dans van Van Manen is klassiek geworden en wordt in vele andere choreografieën geciteerd.
  • In de persoon van Hans van Manen vindt het bestuur van de stichting een invloedrijk en inspirerend kunstenaar, die voor de wereld van de dans en voor de dans in de wereld van onschatbare betekenis is.