Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:
“Het doel van de Stichting is, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de geestes- en maatschappijwetenschappen en de kunsten te bevorderen en de positie van deze gebieden in de maatschappij te versterken. De nadruk ligt hierbij op tolerantie, cultureel pluralisme en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting streeft ernaar dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en op andere manieren; een geldprijs wordt toegekend aan een persoon of instelling onder de naam Erasmusprijs.”

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten om de Erasmusprijs voor het jaar 2008 toe te kennen aan Ian Buruma.
De Prijs wordt hem toegekend op de volgende gronden:

  • Met zijn essays in toonaangevende internationale bladen levert hij een scherp en verhelderend commentaar op ontwikkelingen in politiek, kunst en samenleving.
  • De wijze waarop hij zijn kennis van het Verre Oosten en zijn visie op de samenlevingen in Japan en China overbrengt, zowel in essay als in boekvorm, prikkelt de belangstelling en opent de ogen van een breed lezerspubliek voor een grotere wereld dan de Europese of Amerikaanse.
  • Buruma combineert in zijn stijl schijnbaar moeiteloos scherpe analyse, subtiele ironie, zowel identificatie als distantie, en een grote eruditie.
  • Rode lijn in de opvattingen van Buruma zijn de waardering van het publieke debat, het onderstrepen van het belang van democratische instellingen, de afwijzing van ideologieën en het benadrukken van de individuele verantwoordelijkheid.
  • Het oeuvre van Buruma wordt gevoed door een fascinatie voor de wereld aan gene zijde van de burgerlijke bekrompenheid en door ondogmatisch, kritisch denken.