Gronden van Verlening

Artikel 2 van de statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt: Het doel van de Stichting is om, binnen de culturele tradities van Europa in het algemeen, en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt daarbij op verdraagzaamheid, culturele verscheidenheid en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting tracht dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en door andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten de Erasmusprijs 2010 toe te kennen aan dr José Antonio Abreu.

De prijs wordt toegekend aan dr Abreu op de volgende gronden:

De heer Abreu heeft de visie gehad om sociale problemen en armoede aan te pakken door kinderen een instrument te geven en hen te leren samen te spelen in een symfonie orkest.

Uit dit sociale project is duidelijk geworden dat door te spelen in een orkest, kinderen vaardigheden ontwikkelen die van belang zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling en voor het vinden van een stevige plaats in de samenleving, daarmee een alternatief biedend voor misdaad, drugs en hopeloosheid.

Mr Abreu heeft onvermoeibaar gewerkt aan de verwezenlijking van deze missie en in een periode van 35 jaar een systeem van jeugdorkesten opgezet, een bijzonder succesvol project van enorme omvang, een bron van inspiratie en voorbeeld voor vele gelijksoortige initiatieven overal ter wereld.

Het El Sistema project staat niet alleen voor grote sociale successen, het is ook de drijvende kracht achter de waardering en vernieuwing van klassieke muziek. Dankzij de inspanningen van maestro Abreu kan de toekomst van klassieke muziek gezien worden in Venezuela’s systeem van jeugdorkesten.