Gronden van verlening

De Erasmusprijs 1971 is toegekend aan Olivier Messiaen

  • omdat hij, geïnspireerd door muziekculturen uit andere continenten en door de klanken in de natuur, de Europese muziek zowel ritmisch als melodisch verrijkt heeft met nieuwe elementen;
     
  • omdat hij met name door zijn orgelcomposities een belangrijk aandeel heeft gehad in het réveil op het gebied van de religieuze muziek;
     
  • omdat hij door zijn muzikale concepties in het algemeen, door de brede horizon die door hem wordt bestreken en door zijn eminente pedagogiek, een grote invloed heeft uitgeoefend op vele jonge componisten en hen in staat heeft gesteld hun persoonlijkheid volledig te ontplooien;
     
  • omdat zijn muziek tot de meest authentieke uitingen van de menselijke creativiteit in de 20e eeuw behoort die zowel binnen Europa als daarbuiten grote waardering heeft ondervonden.