Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1998 toe te kennen aan Peter Sellars

De Erasmusprijs wordt toegekend aan Peter Sellars

 • omdat hij in zijn originele creaties de Europese en Amerikaanse culturele tradities verenigt, waarmee hij een grensverleggende actualisering bewerkstelligt van de opera en het theater;
   
 • omdat hij met zijn regie het publiek confronteert met het onbegrip en het onrecht om ons heen en daarmee een moreel engagement afdwingt;
   
 • omdat hij met zijn inter-culturele theaterexperimenten zeer diverse gemeenschappen tot vruchtbare samenwerking weet te brengen, waardoor iedere groep zich van zijn eigen cultuur en erfgoed bewust wordt en de ander met respect en nieuwsgierigheid tegemoet treedt;
   
 • omdat hij met zijn visie op kunst, moraal en politiek het verschil tussen elitaire en populaire cultuur opheft, en tevens gevestigde meningen ter discussie stelt;
   
 • omdat ten slotte al zijn activiteiten voortkomen uit zijn grote liefde voor de medemens, waardoor hij in staat is alle betrokkenen te inspireren tot grootse prestaties.