Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum toe te kennen aan Peter Stein.

De Erasmusprijs wordt toegekend aan Peter Stein

  • Omdat hij in de jaren zestig en zeventig de maatschappelijke inzichten met betrekking tot het theater van een nieuwe esthetiek heeft voorzien;
  • Omdat hij, uitgaande van de algemeen geldende opvatting dat het theater een afspiegeling van de maatschappij dient te zijn, de Schaubühne am Halleschen Ufer tot een wezenlijk democratisch en creatief ensemble gevormd heeft;
  • Omdat hij zijn visie ook daadwerkelijk gestalte heeft gegeven in zijn regies en in het gebruik en de invulling van de theatrale ruimte;
     
  • Omdat hij er in geslaagd is, mede op basis van historisch onderzoek en diepgaande studie van de teksten, klassieke waarden van het theater te verbinden met nieuwe doelstellingen;
     
  • Omdat hij, ten slotte, het geloof heeft weten te herstellen in de eigen mogelijkheden en kracht van het theater om een bijdrage te leveren aan de discussie over actuele menselijke en maatschappelijke problemen.