Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1995 toe te kennen aan Renzo Piano.

De Erasmusprijs wordt toegekend aan Renzo Piano

  • omdat hij in zijn architectuur de techniek altijd als middel blijft zien en nimmer als doel;
  • omdat hij elementen uit de locale traditie, en de natuurlijke en sociale context weet te integreren met de techniek hetgeen zijn architectuur vervult met een fijnzinnige, organische en humane sfeer, waarbij hij op poëtische wijze gebruik maakt van immateriële elementen als licht, kleur, geluid, atmosfeer en ruimte.
  • omdat hij zijn virtuoos en inventief gebruik van de meest geavanceerde technische middelen en materialen in verbinding brengt met het handwerk en zijn liefde voor het detail;
  • omdat zijn architectuur van een grote flexibiliteit en diversiteit blijk geeft aangezien hij de uitzonderlijke gave heeft om zonder vooropgezette ideeën te luisteren en te communiceren.