Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum toe te kennen aan Sigmar Polke. De Erasmusprijs wordt toegekend aan Sigmar Polke

  • Omdat zijn kunst wordt gekenmerkt door inventiviteit en diversiteit zowel in de thematiek en de beeldtaal als in de toepassing van technieken en materialen;
  • Omdat zijn werk blijk geeft van grote originaliteit en kwaliteit die mede het gevolg zijn van een universele interesse en een ondogmatische en tolerante levenshouding;
  • Omdat hij enerzijds eeuwenoude technieken van de Europese schilderkunst gebruikt en verrijkt en anderzijds zich geboeid toont door hedendaagse geavanceerde reproductie procedé’s;
  • Omdat zijn werk een opvallende openheid ten opzichte van de wereld vertoont en een critische belangstelling toont voor vele aspecten van de realiteit: actueel zowel als historisch, mythisch zowel als rationeel;
  • Omdat ten slotte zijn oeuvre een grote uitstraling heeft en een inspirerende kracht is voor vele kunstenaars.