Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum leest als volgt:

Het doel van de Stichting is om, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de positie van de humaniora, de sociale wetenschappen en de kunsten te versterken. De nadruk ligt op tolerantie, culturele diversiteit en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting probeert deze doelstellingen te verwezenlijken door het toekennen van prijzen en via andere middelen. Een geldprijs wordt toegekend onder de naam Erasmusprijs.

Het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum heeft besloten om, in overeenstemming met dit artikel, de Erasmusprijs voor het jaar 2015 toe te kennen aan de Wikipedia Community. De prijs wordt toegekend aan Wikipedia op de volgende gronden:

  • Wikipedia heeft een geweldige impuls gegeven aan het gebruik van digitale media voor wetenschap en cultuur.
     
  • Wikipedia is opgebouwd op de inspanningen, de intrinsieke motivatie en het doorzettingsvermogen van de duizenden vrijwilligers die de Wikipedia Community vormen. Gezamenlijk hebben zij een nieuw, niet-hiërarchisch samenwerkingssysteem gecreëerd voor de verzameling en mondiale distributie van kennis.
     
  • Wikipedia projecten zoals Wikipedia Zero hebben bijgedragen aan het geven van vrije toegang tot informatie aan mensen die daar tot voor kort geen of beperkte toegang toe hadden.
     
  • Bij het structureren van het proces van informatieverzameling voor de encyclopedie, heeft Wikipedia de manier waarop wij kennis vergaren getransformeerd en gedemocratiseerd.