Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur het Praemium Erasmianum 1991 toe te kennen aan Bernard Haitink.

De Erasmusprijs 1991 wordt toegekend aan Bernard Haitink

 • omdat hij door zijn interpretatie van het klassieke, traditionele repertoire van de Europese muziek een indrukwekkende bijdrage heeft geleverd aan ons cultuurgoed, zoals tevens is vastgelegd in talrijke registraties;
   
 • omdat uit zijn vertolking van zowel het symphonische als ook van het opera repertoire een intensiteit en gedrevenheid spreken, die gepaard gaan met grote integriteit en respect zowel voor de partituur als voor het eigen karakter van het orkest;
   
 • omdat zijn uitvoeringen in de loop der jaren blijk hebben gegeven van een voortdurend zoeken naar verfijndere dynamiek, balans en subtielere klankverhoudingen;
   
 • omdat de voor hem zo kenmerkende persoonlijke en artistieke integriteit ook blijken uit het feit dat hij wars is van uiterlijk vertoon en uit het feit dat hij nimmer poogt zichzelf tussen het orkest en het publiek te stellen;
   
 • omdat hij tenslotte zowel tijdens zijn meer dan een kwart eeuw durende leiding van het Koninklijk Concertge bouworkest, als ook tijdens zijn vele gastdirecties en langdurige verbintenissen met andere orkesten, door middel van zijn heldere wijze van communiceren en bezielende kracht in staat is geweest deze ensembles tot de hoogste artistieke prestaties te brengen.