Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:
Het doel van de Stichting is, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de geestes- en maatschappijwetenschappen en de kunsten te bevorderen en de positie van deze gebieden in de maatschappij te versterken. De nadruk ligt hierbij op tolerantie, cultureel pluralisme en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting streeft ernaar dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en op andere manieren; een geldprijs wordt toegekend aan een persoon of instelling onder de naam Erasmusprijs.

In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten om de Erasmusprijs voor het jaar 2007 toe te kennen aan Péter Forgács. De Prijs wordt hem toegekend op de volgende gronden:

 1. Forgács heeft een grote verzameling van amateur- en familiefilms opgebouwd en deze toegankelijk gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek en kunstzinnige inspiratie.
   
 2. Op basis van dit gevonden filmmateriaal heeft Forgács een indrukwekkend film oeuvre geschapen, films die belangrijke en pijnlijke episodes in de geschiedenis van de twintigste eeuw aansnijden, films die mensen ertoe aanzetten na te denken over de wereld van nu.
   
 3. Zijn films leggen een relatie tussen het persoonlijke leven van gewone burgers en de belangrijkste gebeurtenissen in de twintigste-eeuwse geschiedenis en roepen zo de herinnering op aan periodes van onderdrukking en totalitarisme.
   
 4. De films die het product zijn van zijn kunstige en kunstzinnige manipulatie van gevonden materiaal doen een sterk beroep op ons cultureel geheugen. Zij vormen een voortreffelijk voorbeeld van de wijze waarop de herinnering levend gehouden kan worden en cultuur kan worden overgedragen op volgende generaties.
   
 5. Het film oeuvre van Péter Forgács wordt gekenmerkt door een kritische analyse van de bronnen en een ondogmatische, open houding ten opzichte van de verschillende percepties van historische waarheid in Europa. Deze Erasmiaanse waarden maken duidelijk deel uit van Forgács’ intellectuele en persoonlijke benadering van het onderwerp van zijn films.