Gronden van Verlening

Gezien artikel 2 der statuten van de Stichting Praemium Erasmianum, betreffende de jaarlijkse toekenning van één of meer geldprijzen als onderscheiding voor personen of instellingen, die een voor Europa bijzonder belangrijke bijdrage op cultureel, sociaal of sociaal-wetenschappelijk terrein hebben geleverd, bekrachtigde Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden het besluit van het bestuur een Praemium Erasmianum toe te kennen aan Simon Wiesenthal.

De Erasmusprijs wordt toegekend aan Simon Wiesenthal

  • omdat hij zich in zijn leven en werk intensief heeft ingezet voor de bevordering van de menselijke waardigheid, tolerantie en vrijheid;
  • omdat hij met het oog gericht op de jeugd en de toekomst steeds streeft ons er voor te behoeden in de fouten van het verleden te vervallen;
  • omdat hij door zijn werk heeft bewerkstelligd dat in steeds breder kring de overtuiging heerst dat misdrijven tegen de mensheid opgespoord en vervolgd dienen te worden;
     
  • omdat hij, geheel in de geest van Erasmus, het vervolgen van minderheden, discriminatie, rassenhaat en fundamentalisme ziet als bron van onmenselijk gedrag;
     
  • omdat hij, tenslotte, door zijn nadruk op de begrippen recht en gerechtigheid de idee van de rechten van de mens in hoge mate bevorderd heeft.