Gronden van Verlening

Artikel 2 van de Statuten van de Stichting Praemium Erasmianum luidt als volgt:
Het doel van de Stichting is, binnen de context van de culturele tradities van Europa in het algemeen en het gedachtegoed van Erasmus in het bijzonder, de geestes- en maatschappijwetenschappen en de kunsten te bevorderen en de positie van deze gebieden in de maatschappij te versterken. De nadruk ligt hierbij op tolerantie, cultureel pluralisme en ondogmatisch, kritisch denken. De Stichting streeft ernaar dit doel te bereiken door het toekennen van prijzen en andere manieren; een geldprijs wordt toegekend aan een persoon of instelling onder de naam Erasmusprijs.
In overeenstemming met dit artikel heeft het bestuur van de Stichting Praemium Erasmianum besloten om de Erasmusprijs voor het jaar 2006 toe te kennen aan Pierre Bernard.

De prijs is aan Pierre Bernard toegekend op de volgende gronden:

  1. Als een der leidende figuren van het design collectief Grapus en later in de design studio Atelier de Création Graphique, heeft Pierre Bernard de vernieuwing en professionalisering van design in Frankrijk sterk bevorderd.
  2. Zijn keuze voor het publieke domein als opdrachtgebied is de rode draad in zijn werk. Bernard heeft grafisch ontwerp gebruikt als een machtig instrument bij het overbrengen van zijn sociale betrokkenheid.
  3. Zijn ontwerpen richten zich niet tot de gebruiker als passieve consument, maar prikkelen hem tot deelname en reflectie.
  4. Zorgvuldige analyse van functie, inhoud en context van de opdracht vormen de basis van Bernard’s vormkeuzen.
  5. Hij probeert binnen institutionele communicatie ruimte te scheppen voor sociale communicatie. Bernard heeft altijd de menselijke dimensie gezocht. Voor dit doel gebruikt Bernard specifieke combinaties van symbolen, beelden en tekst, humor en verrassing.
  6. Bernard heeft zich een internationale reputatie verworven onder ontwerpers. Zijn vormoplossingen en zijn design methode, gebaseerd op inhoudsanalyse, hebben zowel in Frankrijk als daarbuiten school gemaakt.
  7. Het design oeuvre van Pierre Bernard is gevoed door tolerantie, on-dogmatisch, kritisch denken en de verschillende culturele tradities van Europa. Deze Erasmiaanse waarden krijgen niet alleen gestalte in de wetenschappen en de kunsten, maar ook – mede dankzij Bernard – in een moderne discipline als de visuele communicatie.