Dissertatieprijzen

Naam:
Peter A. Bos
Jaar:
2014
Dissertatie:
To Survive and Protect. Testosterone and the Neuroendocrinology of Human Social Behaviour.

Promotores: Prof. dr J. van Honk, Prof. dr N.F. Ramsey
Co-promotor: dr E.J. Hermans
Voordracht: Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

Overwegingen van de Selectiecommissie
Dit proefschrift presenteert de onderzoeksresultaten die antwoord geven op de vraag naar de rol van testosteron op het sociale gedrag van de mens. Het onderzoek ligt op het grensvlak van psychologie en biologie. De artikelen waaruit dit proefschrift bestaat, zijn verschenen in gerenommeerde internationale vaktijdschriften, en hebben internationaal sterk de aandacht getrokken onder ontwikkelingspsychologen, neuro-endocrinologen, en hersenwetenschappers. Peter Bos heeft zich in zijn publicaties een veelzijdig onderzoeker betoond en een wetenschappelijke prestatie geleverd van groot formaat.

Biografie
Tijdens een propedeusejaar HBO toegepaste psychologie kwam Peter Bos in aanraking met het vakgebied biologische psychologie, en besloot direct dat hij dat wilde studeren. Tijdens zijn universitaire opleiding psychologie in Utrecht, die hij in 2007 afrondde, specialiseerde hij zich in de neurobiologie van gedrag en emotie, en ontdekte het fascinerende onderzoeksgebied van de sociale neurowetenschappen. Onder begeleiding van prof. dr Jack van Honk begon hij in 2008 aan zijn promotietraject, waarin hij voornamelijk onderzoek heeft gedaan naar de effecten van testosteron op sociaal en emotioneel gedrag in mensen, en de neurale mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. Na twee jaar als postdoctoraal onderzoeker gewerkt te hebben in hetzelfde lab, werkt hij momenteel als universitair docent in Utrecht aan verschillende projecten waarin de rol van hormonen op sociaal gedrag in kaart wordt gebracht. Zijn grootste interesse ligt bij de rol die vroege levensgebeurtenissen hebben op de hersenen, en de gevoeligheid voor hormonen.