Dissertatieprijzen

Naam:
Maaike Matelski
Jaar:
2018
Dissertatie:
Constructing civil society in Myanmar: Struggles for local change and global recognition.

Promotor: Prof. dr. H. Schulte Nordholt
Copromotor: Dr. F. Colombijn
Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen

Biografie
Maaike Matelski studeerde Sociale Psychologie en Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam (2005), en Mensenrechtenstudies aan de London School of Economics and Political Science (2007). In 2016 verdedigde ze haar proefschrift ‘Constructing civil society in Myanmar: struggles for local change and global recognition’, dat ze schreef bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op basis van frequente veldwerkperiodes tussen 2010 en 2015 beschrijft haar proefschrift de veranderende rol van het maatschappelijk middenveld en de relatie met westerse donoren tijdens Myanmar’s politieke transitieperiode.

Maaike heeft gewerkt voor  organisaties op het gebied van discriminatie, internationale gerechtigheid en vluchtelingenrecht, en was als bestuurslid verbonden aan de Stichting Vredeswetenschappen. Ze doceerde diverse vakken op het gebied van Antropologie en Sociale Wetenschappen in Amsterdam, en werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze maakt deel uit van een project gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de aannames van het beleidskader voor maatschappelijke organisaties, ‘Samenspraak en Tegenspraak’, laat onderzoeken (www.includeplatform.net). Maaike gebruikt een interdisciplinaire aanpak in haar onderzoek naar de theorie en praktijk van mensenrechten en ontwikkelingsvraagstukken in uiteenlopende omgevingen.