Dissertatieprijzen

Naam:
Maaike Matelski
Jaar:
2018
Dissertatie:
Constructing civil society in Myanmar: Struggles for local change and global recognition.

Promotor: Prof. dr. H. Schulte Nordholt
Copromotor: Dr. F. Colombijn
Voordracht: Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen

Overwegingen van de selectiecommissie
When we embarked upon reading the PhD thesis of Dr Matelski, we were expecting something different. In a new book about Myanmar/Burma one expects a description of the terrible plight – if not genocide – of the Rohingya and an analysis of the root causes of this tragedy. But, as we quickly discovered, this is not what the book is about. Partly because the thesis was defended in 2016, before the repression of the Rohingya escalated, and partly because Dr Matelski had a different focus. And, as it turned out: a very interesting focus.
Dr Matelski describes how people in Myanmar organised under the banner of civil society during a period of cautious and unprecedented political transition from military to civilian rule. The findings suggest a great diversity of Burmese civil society actors rather than a coherent, single-minded group of actors seeking to democratize the country by overthrowing the government. Dr Matelski also shows that international images and expectations – of human rights NGOs and developmental agencies – were often very different from the ideas and ideals of local organisations. This led to all sorts of interesting interactions. Some local actors simply rejected the universal values promoted by the international community. Others carefully framed their positions towards an international audience in order to ensure foreign support. Yet others were simply overlooked by the international community, because their activities were not recognized as relevant.
The book delineates processes, contestations, and fault lines around civil society work during a highly important transitional period in Myanmar. But Dr. Matelski’s study also contains valuable lessons of more general application, relating for instance to universality of human rights and donor impact. The jury praises the sharp and light pen with which this in depth research of very serious material was brought to life.

Biografie
Maaike Matelski studeerde Sociale Psychologie en Internationale Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam (2005), en Mensenrechtenstudies aan de London School of Economics and Political Science (2007). In 2016 verdedigde ze haar proefschrift ‘Constructing civil society in Myanmar: struggles for local change and global recognition’, dat ze schreef bij de afdeling Sociale en Culturele Antropologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op basis van frequente veldwerkperiodes tussen 2010 en 2015 beschrijft haar proefschrift de veranderende rol van het maatschappelijk middenveld en de relatie met westerse donoren tijdens Myanmar’s politieke transitieperiode.

Maaike heeft gewerkt voor  organisaties op het gebied van discriminatie, internationale gerechtigheid en vluchtelingenrecht, en was als bestuurslid verbonden aan de Stichting Vredeswetenschappen. Ze doceerde diverse vakken op het gebied van Antropologie en Sociale Wetenschappen in Amsterdam, en werkt momenteel als postdoctoraal onderzoeker aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze maakt deel uit van een project gefinancierd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de aannames van het beleidskader voor maatschappelijke organisaties, ‘Samenspraak en Tegenspraak’, laat onderzoeken (www.includeplatform.net). Maaike gebruikt een interdisciplinaire aanpak in haar onderzoek naar de theorie en praktijk van mensenrechten en ontwikkelingsvraagstukken in uiteenlopende omgevingen.